Tag: treść

Jakie umiejętności trzeba mieć na maturze z polskiego?

Matura z języka polskiego w formie pisemnej, to tak naprawdę jedno wypracowanie do napisania. Tylko, że nie wystarczy umieć pisać. Uczeń musi nauczyć się wypowiadać w taki sposób, aby bez problemu umiał dostrzec to, co jest tak naprawdę najważniejsze w całej tematyce. Na ustnej maturze z polskiego (o ile zostanie ona na nowo przywrócona) jest trochę bardziej skomplikowanie, ponieważ nauczyciele mogą zadawać najróżniejsze pytania. Jak więc widać – trzeba się naprawdę bardzo solidnie przygotować do tego egzaminu. Pomóc w tym może książka pt. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe“.

Najważniejsza jest wiedza

Jest to książka, która należy do większej serii “Ponad słowami”. Całość została rozplanowana na kilka lat nauki – od samego początku szkoły średniej, do samego końca nauczania w szkole ponadpodstawowej. Przed częścią drugą uczniowie na pewno mieli do czynienia z “Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”.

Wróćmy do części drugiej, która skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym i na czasach okupacji. W tym to właśnie okresie powstało wiele znakomitych tekstów literackich, które pokazują również to, co działo się w tym jakże tragicznym okresie dla Polski. Wiele dzieł literackich stało się jakby wołaniem o pomoc narodu, który dopiero co podnosił się z kolan po jednej wojnie, a już musiał czuwać, ponieważ najeźdźca znowu chciał napaść na nasz kraj.

W podręczniku zostały zawarte teksty literackie, które zostały opracowane w taki sposób, że uczniowie nie mają problemu z ich omówieniem. Dodatkowo zostały zamieszczone tu bogate infografiki i ikonografie, dzięki czemu pewne wydarzenia z omawianych epok są bardziej zrozumiałe. Uczeń ma szanse na to, aby nabyć wszystkie potrzebne mu umiejętności na maturze z polskiego.

 

w górę