Tag: polski

Jakie umiejętności trzeba mieć na maturze z polskiego?

Matura z języka polskiego w formie pisemnej, to tak naprawdę jedno wypracowanie do napisania. Tylko, że nie wystarczy umieć pisać. Uczeń musi nauczyć się wypowiadać w taki sposób, aby bez problemu umiał dostrzec to, co jest tak naprawdę najważniejsze w całej tematyce. Na ustnej maturze z polskiego (o ile zostanie ona na nowo przywrócona) jest trochę bardziej skomplikowanie, ponieważ nauczyciele mogą zadawać najróżniejsze pytania. Jak więc widać – trzeba się naprawdę bardzo solidnie przygotować do tego egzaminu. Pomóc w tym może książka pt. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe“.

Najważniejsza jest wiedza

Jest to książka, która należy do większej serii “Ponad słowami”. Całość została rozplanowana na kilka lat nauki – od samego początku szkoły średniej, do samego końca nauczania w szkole ponadpodstawowej. Przed częścią drugą uczniowie na pewno mieli do czynienia z “Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”.

Wróćmy do części drugiej, która skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym i na czasach okupacji. W tym to właśnie okresie powstało wiele znakomitych tekstów literackich, które pokazują również to, co działo się w tym jakże tragicznym okresie dla Polski. Wiele dzieł literackich stało się jakby wołaniem o pomoc narodu, który dopiero co podnosił się z kolan po jednej wojnie, a już musiał czuwać, ponieważ najeźdźca znowu chciał napaść na nasz kraj.

W podręczniku zostały zawarte teksty literackie, które zostały opracowane w taki sposób, że uczniowie nie mają problemu z ich omówieniem. Dodatkowo zostały zamieszczone tu bogate infografiki i ikonografie, dzięki czemu pewne wydarzenia z omawianych epok są bardziej zrozumiałe. Uczeń ma szanse na to, aby nabyć wszystkie potrzebne mu umiejętności na maturze z polskiego.

 

Matura w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Matura w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z maturą w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym – nie można bagatelizować nauki. Zawsze trzeba się do niej solidnie przyłożyć. Wszystkie przedmioty są równie ważne. Wydawać by się mogło, że polski jest łatwym przedmiotem, ale drodzy uczniowie – są to tylko pozory. Jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniej wiedzy, to nawet nie ma co liczyć na dobry łut szczęścia. Wiedza musi znajdować się w głowie, aby móc w prawidłowy sposób odpowiadać na pytania. Ową wiedzę znaleźć można w takim podręczniku, jak “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”. Książka pochodzi od wydawnictwa Nowa Era. Nad jej powstaniem czuwał sztab najlepszych specjalistów.

Od dwudziestolecia międzywojennego


Jest to książka, która w całości skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym oraz na kolejnej epoce literackie. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” w całości pozwala bardzo dokładnie omówić poszczególne teksty literackie, dzięki czemu uczniowie mają szansę na to, aby poznać najwybitniejsze dzieła z tych właśnie epok.

Młodzi ludzie uczą się pracować z tekstami źródłowymi, a także dokonywać ich analizy. Na końcu wyciągają oni prawidłowe wnioski, dzięki czemu wszystkie teksty literackie można omówić z każdej strony, bez obaw o to, że umknęły im najważniejsze informacje. Autorzy zamieścili tu wiele komentarzy do omawianych lektur, dzięki czemu na pewne tematy można spojrzeć z zupełnie innej strony.

Można znaleźć tu też odwołania do życia codziennego. Pozwala to nauczyć się młodym ludziom prawidłowej formy komunikacyjnej. Przyda im się to nie tylko na maturze z języka polskiego, ale również w życiu codziennym. Autorzy postanowili umieścić tu też wiele nawiązań do współczesnej literatury. Nauka wszystkim pójdzie na pewno raźno.

 

w górę