Dzień: 2 września 2021

Matura w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Matura w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z maturą w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym – nie można bagatelizować nauki. Zawsze trzeba się do niej solidnie przyłożyć. Wszystkie przedmioty są równie ważne. Wydawać by się mogło, że polski jest łatwym przedmiotem, ale drodzy uczniowie – są to tylko pozory. Jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniej wiedzy, to nawet nie ma co liczyć na dobry łut szczęścia. Wiedza musi znajdować się w głowie, aby móc w prawidłowy sposób odpowiadać na pytania. Ową wiedzę znaleźć można w takim podręczniku, jak “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”. Książka pochodzi od wydawnictwa Nowa Era. Nad jej powstaniem czuwał sztab najlepszych specjalistów.

Od dwudziestolecia międzywojennego


Jest to książka, która w całości skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym oraz na kolejnej epoce literackie. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” w całości pozwala bardzo dokładnie omówić poszczególne teksty literackie, dzięki czemu uczniowie mają szansę na to, aby poznać najwybitniejsze dzieła z tych właśnie epok.

Młodzi ludzie uczą się pracować z tekstami źródłowymi, a także dokonywać ich analizy. Na końcu wyciągają oni prawidłowe wnioski, dzięki czemu wszystkie teksty literackie można omówić z każdej strony, bez obaw o to, że umknęły im najważniejsze informacje. Autorzy zamieścili tu wiele komentarzy do omawianych lektur, dzięki czemu na pewne tematy można spojrzeć z zupełnie innej strony.

Można znaleźć tu też odwołania do życia codziennego. Pozwala to nauczyć się młodym ludziom prawidłowej formy komunikacyjnej. Przyda im się to nie tylko na maturze z języka polskiego, ale również w życiu codziennym. Autorzy postanowili umieścić tu też wiele nawiązań do współczesnej literatury. Nauka wszystkim pójdzie na pewno raźno.

 

w górę