Jakie umiejętności trzeba mieć na maturze z polskiego?

Matura z języka polskiego w formie pisemnej, to tak naprawdę jedno wypracowanie do napisania. Tylko, że nie wystarczy umieć pisać. Uczeń musi nauczyć się wypowiadać w taki sposób, aby bez problemu umiał dostrzec to, co jest tak naprawdę najważniejsze w całej tematyce. Na ustnej maturze z polskiego (o ile zostanie ona na nowo przywrócona) jest trochę bardziej skomplikowanie, ponieważ nauczyciele mogą zadawać najróżniejsze pytania. Jak więc widać – trzeba się naprawdę bardzo solidnie przygotować do tego egzaminu. Pomóc w tym może książka pt. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe“.

Najważniejsza jest wiedza

Jest to książka, która należy do większej serii “Ponad słowami”. Całość została rozplanowana na kilka lat nauki – od samego początku szkoły średniej, do samego końca nauczania w szkole ponadpodstawowej. Przed częścią drugą uczniowie na pewno mieli do czynienia z “Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”.

Wróćmy do części drugiej, która skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym i na czasach okupacji. W tym to właśnie okresie powstało wiele znakomitych tekstów literackich, które pokazują również to, co działo się w tym jakże tragicznym okresie dla Polski. Wiele dzieł literackich stało się jakby wołaniem o pomoc narodu, który dopiero co podnosił się z kolan po jednej wojnie, a już musiał czuwać, ponieważ najeźdźca znowu chciał napaść na nasz kraj.

W podręczniku zostały zawarte teksty literackie, które zostały opracowane w taki sposób, że uczniowie nie mają problemu z ich omówieniem. Dodatkowo zostały zamieszczone tu bogate infografiki i ikonografie, dzięki czemu pewne wydarzenia z omawianych epok są bardziej zrozumiałe. Uczeń ma szanse na to, aby nabyć wszystkie potrzebne mu umiejętności na maturze z polskiego.

 

Jak przygotować się do matury z polskiego?

Matura z języka polskiego, a także z innych przedmiotów na pewno wymaga systematyczności. Tylko dzięki temu będzie można przypomnieć sobie cały materiał, który wcześniej przerabiało się na lekcjach. Nie można bowiem zapomnieć, że do egzaminu dojrzałości młodzi ludzie uczą się przez kilka lat. Ostatnia klasa szkoły średniej to tylko i wyłącznie powtórki. Nauka na pewno wymaga zgromadzenia odpowiednich materiałów. Na tej liście znaleźć się mogą zeszyty z poprzednich lat z odpowiednimi notatkami, repetytoria. Nie warto zapomnieć również o podręcznikach, które służyły i nadal służą do nauki. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to dobrym przykładem jest książka Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe od Tania Książka

Materiał do nauczenia

Nie można zapomnieć o tym, że jest to książka, która nie tylko ma służyć do powtórek, ale także do opanowania materiału bieżącego. Każdy nauczyciel doskonale wie, że ważne są powtórki, ale nie można również zapomnieć o materiale, który przerabiany jest na bieżąco. W szczególności, że na maturze mogą pojawić się pytania odnośnie okresów, jakie omawiane są w książce.

Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” obejmuje dwudziestolecie międzywojenne oraz wojnę i okupację. To opracowanie zbiorowe, które krok po kroku przybliża dane epoki, dzięki czemu stają się one jeszcze bardziej przejrzyste,

Uczniowie mają szansę na to, aby poznać poszczególne teksty literackie z danych epok. Są one nie tylko dowodem wielkiego talentu, ale także tego, co też działo się w tych właśnie czasach. W szczególności w Polsce – w kraju, który był z każdej strony atakowany przez wrogów. Podręcznik kładzie duży nacisk na to, aby uczniowie w prawidłowy sposób nauczyli się analizy literackiej i pracy z tekstami źródłowymi.

 

Matura w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z maturą w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym – nie można bagatelizować nauki. Zawsze trzeba się do niej solidnie przyłożyć. Wszystkie przedmioty są równie ważne. Wydawać by się mogło, że polski jest łatwym przedmiotem, ale drodzy uczniowie – są to tylko pozory. Jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniej wiedzy, to nawet nie ma co liczyć na dobry łut szczęścia. Wiedza musi znajdować się w głowie, aby móc w prawidłowy sposób odpowiadać na pytania. Ową wiedzę znaleźć można w takim podręczniku, jak “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe”. Książka pochodzi od wydawnictwa Nowa Era. Nad jej powstaniem czuwał sztab najlepszych specjalistów.

Od dwudziestolecia międzywojennego


Jest to książka, która w całości skupia się na dwudziestoleciu międzywojennym oraz na kolejnej epoce literackie. “Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/ponad-slowami-3-czesc-2-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-anna-rowny-p-1542696.html) w całości pozwala bardzo dokładnie omówić poszczególne teksty literackie, dzięki czemu uczniowie mają szansę na to, aby poznać najwybitniejsze dzieła z tych właśnie epok.

Młodzi ludzie uczą się pracować z tekstami źródłowymi, a także dokonywać ich analizy. Na końcu wyciągają oni prawidłowe wnioski, dzięki czemu wszystkie teksty literackie można omówić z każdej strony, bez obaw o to, że umknęły im najważniejsze informacje. Autorzy zamieścili tu wiele komentarzy do omawianych lektur, dzięki czemu na pewne tematy można spojrzeć z zupełnie innej strony.

Można znaleźć tu też odwołania do życia codziennego. Pozwala to nauczyć się młodym ludziom prawidłowej formy komunikacyjnej. Przyda im się to nie tylko na maturze z języka polskiego, ale również w życiu codziennym. Autorzy postanowili umieścić tu też wiele nawiązań do współczesnej literatury. Nauka wszystkim pójdzie na pewno raźno.

 

w górę